KRPMNJ_logo_900.jpg

Výročí roku 2017

Výročí roku 2017 v dějinách města Nového Jičína

autor: PhDr. Karel Chobot

1397
poprvé v písemných pramenech použit název civitas Novoticzin, město Nový Jičín (do té doby buď Jičín, nebo město Jičín) - 620 let
1507
první dělení žerotínských statků - 510 let
1562
privilegiem z 10. 5. je městu uděleno olomoucké právo, čímž se mění podřízení Nového Jičína magdeburskému právu a jeho stolici v Hlubčicích; následujícího dne, tj. 11. května bylo vydáno císařské privilegium o vyhnání Židů z Nového Jičína. Vrátili se až v druhé polovině 19. století - 455 let
1587
novojičínští začali stavět věž hlavního farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - 430 let
1727
slavnostní vysvěcení kaple Bolestné Panny Marie zvané Španělská - 290 let
1757
hřbitov při filiálním kostele Nejsvětější Trojice doplněn o kostnici se hřbitovní kaplí sv. Kříže - 260 let
1767
23.7. Jan Kattauer zřizuje ve svém renesančním domě na náměstí, kdysi Ondřeje Řepy z Greifendorfů, dědičnou poštu, která tu přetrvala až do roku 1852, respektive do roku 1860, kdy ji nový provozovatel přenesl na dům č. 35; název Stará pošta používán dodnes - 250 let
1787
v Novém Jičíně zřízen hrdelní soud pro kraj Přerov a na městském úřadě v Novém Jičíně regulovaný magistrát; 13. 4. město navštívil a ubytoval se v domě U Zeleného stromu císař Josef II. při své cestě státní návštěvy Ruska a tehdejší panovnice carevny Kateřiny II.; v témže roce zrušil mnohé nefarní kostelíky a kaple, mezi nimi i novojičínskou Španělskou kapli (byl z ní zřízen sklad soli) - 230 let
1817
zahájení výroby lehkých kočárů, bryček zvaných „najtičajnky“ - 200 let
1827
založení varhanářské dílny Johanna Neussera proslulé svými harmonii a varhanami - 190 let
1847
dokončení stavby novojičínských sirných lázní „Bad Summerau“ - 170 let
1857
byla dokončena stavba novojičínské věznice - 160 let

 
1862
v listopadu založen německý Hospodářský spolek v Novém Jičíně (Landwirtschaftlicher Verein in Neutitschein); založení tělocvičného spolku Turnverein - 155 let
1867
novojičínský rodák Dr. August Bielka obdržel nejvyšší francouzské vyznamenání Řád čestné legie; zahájení výstavby nové kloboučnické továrny Johanna A. Hückla - 150 let
1887
21. 9. bylo v Novém Jičíně založeno městské muzeum a městská knihovna - 130 let
1902
v Novém Jičíně začaly vycházet první české noviny, nazvané Kravařsko, Jičínské noviny pro poučení a zábavu českého lidu, které po pěti letech zanikly - 115 let
1907
byla zbourána Žerotínská bašta při dnešní Sokolovské ulici; byla dokončena přístavba hotelu kavárny Heinrichshof, dnešního Hotelu Praha; byla dostavěna slavná vila Dr. Julia Perla na dnešní Slovanské ulici - 110 let
1917
čtvrtým rokem pokračovala Velká válka – I. světová - 100 let
1922
odstranění sochy císaře Josefa II. z náměstí - 95 let
1927
1. 5. slavnostní otevření nového hřiště sportovního klubu „Kuhländchen“ za Španělskou kaplí; 31. 7. – 16. 8. Kravařská národní slavnost v Novém Jičíně; 12. 7. dokončení stavby městského koupaliště - 90 let
1932
vyšlo první číslo novojičínského vlastivědného měsíčníku Kravařsko - 85 let
1937
25. 4. tragická havárie letounu firmy Baťa na tehdejším Döpperringu; 26. 9. velký letecký den; 5. 12. otevření Vlastivědného archivu Kravařska (spravovaného muzeem) a Městského archivu; 24. 12. slavnostní odhalení Památníku obětem války na městském hřbitově - 80 let
1947
před sedmdesáti léty si hranické Beskydské divadlo zvolilo za své sídlo Nový Jičín a divadelní soubor tu působil až do roku 1963, kdy byl administrativou zrušen - 70 let
1967
18. 1. byla vyhlášena Městská památková rezervace Nový Jičín; byl založen Ondrášek, Novojičínský pěvecký sbor ZUŠ; vyšlo první číslo Vlastivědného sborníku okresu Nový Jičín - 50 let
1977
proběhl odstřel textilních továren pro zbudování nového autobusového nádraží - 40 let
1992
slavnostní otevření nově rekonstruované budovy bývalého Německého spolkového domu, nesoucí dnes název Beskydské divadlo - 25 let
2002
od 1. 7. zaniká Státní okresní archiv jako součást Okresního úřadu, stává se vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě; k 31. 12. téhož roku zanikly na území státu Okresní úřady - 15 let
Osobnosti:
1717
13. 2. se v livonském Totzen narodil budoucí polní maršál Ernst Gideon von Laudon - 300 let
1807
19. 10. se narodil v Novém Jičíně varhanář Johann Neusser - 210 let
1817
23. 07. se narodil v Žilině u Nového Jičína Karl Schwarz, stavitel železnic – 200 let
1822
8. 7. se v Novém Jičíně narodil malíř Ignác Johann Berger – 195 let
1837
9. 11. se v Novém Jičíně narodila čestná občanka Josefina Koberová – 180 let
1867
5. 4. se v Morkovicích na Kroměřížsku narodil JUDr. František Derka, advokát a bojovník za práva české menšiny v Novém Jičíně; 6. 9. zemřel novojičínský rodák, malíř Antonín Josef Berger – 150 let
1892
5. 2. v Miramare u Terstu zemřel Eduard Orel, novojičínský rodák, cestovatel, spoluobjevitel Země císaře Františka; 24. 6. se v Novém Jičíně narodil Paul Ziegler, právník, starosta města, vlastivědný pracovník (zemřel 24. 10. 1947 ve Vídni) – 125 let
1902
17. 11. zemřel ve Vídni novojičínský rodák Julius Berger, nejúspěšnější malíř z rodiny Bergrů - 115 let
1907
17. 5. v Karlových Varech zemřel dlouholetý starosta města Nového Jičína JUDr. Hugo Fux von Volkwarth; 22. 10. se v Křivé u Valašského Meziříčí narodil JUDr. Miloslav Baláš, vlastivědný pracovník Novojičínska; 7. 11. se v Jílovci na Bílovecku narodil Ludvík Pavlík, významný pedagog, hudebník, zakladatel pěveckých sborů na Novojičínsku (zemřel 27. 6. 1982) - 110 let
1917
5. 8. zemřel novojičínský továrník August Hückel; 18. 11. zemřel novojičínský továrník Johann Hückel – 100 let
1927
22. 8. se v Novém Jičíně narodil čestný občan města, pedagog, hudební skladatel, zakladatel pěveckého sboru Ondrá
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one